DRUBEŽ


Drůbež je zdravá, chutná a pestrost její přípravy je téměř nekonečná. Je také zajímavé sledovat podíl drůbeže v jiných kuchyních, než je ta naše Česká. Mně se osobně zdá, že podíl drůbeže v kuchyních jinde ve světě je poněkud vyšší než u nás. Nejspíš to bude tím, že v chudších regionech světa je problematický přístup k masu z velkých živočichů jako je kráva nebo vepř (a to jak ekonomicky tak kulturně). Proto na rozdíl od nás, kteří jsme "přezásobeni" červeným masem tam spíše pojídají drůbež a ryby, které jsou jednodušeji k dispozici. Paradoxní na tom je, že díky tomu se tyto "chudší" národy stravují nejspíš podstatně zdravěji než my ......Sekce drůbeže je velmi rozsáhlá a rozmanitá a orientace v ní by byla poněkud nepřehledná. Proto bylo nutné ji rozdělit na několik podsekcí, jak je ostatně naznačeno i v menu na levé straně. V této hlavní sekci by se jednotlivé recepty za normálních okolností neměly vyskytovat, snad jen nějaké nezařaditelné speciality.
Takže jednotlivé sekce jsou:

Kuře

Králík

Ostatní


Kuře s hořčicovou kůrkou

Toto je jeden z receptů Francouzské kuchyně. Nejedná se o běžné pečení masa potřeného hořčicí, ale spíše o pokrytí pečeného masa hořčičným těstíčkem, které se společně s masem upeče
Tepelná úprava: Pečené
Obtížnost úpravy: Jednoduché
Dietnost pokrmu: Normální